Министерство на електронното управление публикува утвърдената Методика за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване, с изискванията от Изборния кодекс и техническата спецификация за вота на 2 април 2023 г. Това съобщиха от пресцентъра на ведомството.

В нея са отразени предложенията, постъпили по време на общественото обсъждане на проекта на Методиката.

Работна група в МЕУ е разгледала и всички становища от представители на граждански и политически организации, изразени по време на проведеното публично обсъждане на документа на 13 март. 

Вотът през април - как ще гласуваме

Някои от направените предложения не попадат в обхвата на проекта на Методиката, както и в правомощията на Министерство на електронното управление, Българския институт по стандартизация и Българския институт по метрология, съгласно чл. 213 ал. 2 от Изборния кодекс. Те ще бъдат предоставени на ЦИК, тъй като могат да бъдат полезни в реализирането на изборния процес.

Следвайки установената от Министерство на електронното управление практика на прозрачност и публичност на всяка стъпка от процеса по удостоверяване на машините за гласуване, на сайта на министерството е публикувана Справка, с отразените предложения, становища и възражения, постъпили при проведената обществена консултация на проекта на Методика.