/ iStock
Пенсионната система на България трябва да продължи да се развива с общи усилия, за да отговаря на икономическите реалности на съвременния свят и да осигурява достоен живот на възрастните хора. Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров по време на отбелязването на 25-та годишнина от учредяването на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Одобриха допълнителна европенсия у нас

"През изминалия четвърт век заедно успяхме да създадем една стабилна финансова и правна рамка на допълнителното пенсионно осигуряване, която да осигури по-добра и по-пълна социална защита на гражданите“, допълни той.

От думите на министъра стана ясно, че пенсионноосигурителните дружества у нас управляват активи в размер над 19 млрд. лв.

„Предизвикателствата пред икономическите и социалните процеси в днешните кризисни времена са големи, затова е от изключително значение постигнатото до момента да бъде надградено“, каза още министър Лазаров.

Как да изчисляваме „втората пенсия“

Той подчерта и нарастващата отговорност на пенсионноосигурителните дружества, които към днешна дата управляват активи в размер над 19 млрд. лв. на близо 4,9 млн. осигурени. „Тези средства трябва да бъдат управлявани по най-добрия начин – добросъвестно, отговорно и надеждно, така че да се гарантират правата и интересите на настоящите и бъдещите пенсионери“, каза министърът на труда и социалната политика.