Парламентът закри окончателно Специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд, Специализираната прокуратура и Апелативната специализирана прокуратура.

Това се случи след близо десет часа дебати. Измененията влизат в сила три месеца след публикуването им в "Държавен вестник", като някои от тях - веднага след обнародването им.

Гласуването на последните разпоредби от поправките в Закона за съдебната власт беше посрещнато с аплодисменти. "Малка стъпка за човека, голяма крачка за човечеството", коментира заместник-председателят на Народното събрание Кристиан Вигенин, ръководещ пленарното заседание.

"Законът ще се приеме с шампанско, но вероятно ще се приложи със сълзи, защото нямате никаква идея какво ще правите оттук нататък, нито политически, нито оперативно", каза Тома Биков от ГЕРБ-СДС в отрицателен вот.

Бурни дебати в парламента заради закриването на специализираното правосъдие

"Спекулации, неправилна интерпретация, заблуда са твърденията, че усилията за съдебна реформа спират дотук - те сега започват и ние знаем какво правим", заяви министърът на правосъдието Надежда Йорданова, след като благодари за подкрепата. "Към 1 април т. г. в българските арести, без връчени обвинителни актове, повече от шест месеца са задържани 30 български граждани, от които петима без предявен обвинителен акт повече от година. Харесва ли ви такава действаща прокуратура, такова действащо законодателство?", попита тя и допълни, че работата продължава и скоро ще дебатират важни задачи.

Софийският градски съд (СГС) става правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на Специализирания наказателен съд, а Софийският апелативен съд - на Апелативния специализиран наказателен съд, предвиждат приетите законодателни промени. 

Парламентът отмени кариерните бонуси на членовете на ВСС

Първоинстанционните наказателни дела пред Специализирания наказателен съд, по които е проведено разпоредително заседание, стават подсъдни на СГС и разглеждането им продължава от съдебния състав, провел заседанието. Съдиите от съдебните състави, които не са преназначени в СГС, се командироват за участие в разглеждането на делата до приключването на производствата по тях. Съдиите от съдебния състав, разгледали първоинстанционните наказателни дела, по които е постановена присъда, когато не са преназначени в СГС, се командироват за обявяване на мотивите към присъдата, прие още парламентът.

Първоинстанционните наказателни дела пред Специализирания наказателен съд, по които до влизането в сила на измененията не е проведено разпоредително заседание, се изпращат по подсъдност на съответните съдилища в 7-дневен срок от влизането в сила на този закон.


Чуждестранни прокурори се обявиха против закриване на спецправосъдието у нас

Неприключилите до влизането в сила на промените досъдебни производства и преписки в Специализираната прокуратура се изпращат на съответните прокуратури по компетентност в седемдневен срок от влизането в сила на този закон.

Предвижда се неприключилите до влизането в сила на този закон производства пред Апелативния специализиран наказателен съд, по които не е проведено разпоредително заседание, да се изпращат по подсъдност на съответните апелативни съдилища в 7-дневен срок от влизането в сила на този закон. Неприключилите производства пред Апелативния специализиран наказателен съд, по които е проведено разпоредително заседание, стават подсъдни на Софийския апелативен съд и разглеждането им продължава от съдебния състав, провел заседанието.

Парламентът прие и съответни изменения в Наказателно-процесуалния кодекс, които уреждат подсъдността на престъпленията, попадащи в юрисдикцията на закрития специализиран наказателен съд, като я прехвърлят към окръжните и районните съдилища по общите правила на родовата и местната подсъдност. На СГС, като първа инстанция, са подсъдни делата за престъпления от общ характер, извършени от съдии, прокурори и следователи, от други лица с имунитет, от членове на Министерския съвет, както и делата за престъпления против републиката. На СГС са подсъдни и делата от компетентност на Европейската прокуратура.

БТА