Това са изводите на Върховната административна прокуратура
Открити са множество нарушения, свързани със състоянието на детски площадки. Това съобщиха от Върховната административна прокуратура (ВАП).

Прокуратурата се самосезира на 17.06.2021 г. заради за инцидент с дете, което пострада от футболна врата.

С цел обезпечаване живота и здравето на хората от ВАП е създадена организация, в резултат на която от териториалните прокуратури са инициирани проверки по спазване на изискванията за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра в цялата страна и начините на осъществяване на контрол по тази наредба от кметовете на общини.

Тригодишно дете е в болница, футболна врата паднала върху него

Видно от докладите на контролните органи, основните нарушения, констатирани по време на проверките, са свързани с инспектирането и поддържането на площадките за игра, привеждането им в съответствие с изискванията за безопасност, липса на изготвен план за безопасност. ВАП констатира освен това и че не се извършват и периодичен (по функционирането и стабилността на съоръженията за игра/ и годишен контрол (на общото ниво на безопасност на площадката за игра).

Не се съставят доклади за резултатите от проведени проверки. Именно поради липса на системно обследване на площадките за игра се достига до тяхното конструктивно изменение  -  наличие на счупени и изменени, нуждаещи се от ремонт или подмяна съоръжения, което създават риск от нараняване.


При много площадки в страната липсват табели и поставени огради.

Към настоящия момент проверките на над 7000 площадки в страната са приключени. Много от тях не са били приведени в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 12.01.2009 г.

За констатираните нарушения от териториалните прокуратури са изготвени общо 152 броя предложения по реда на чл.145, ал.1, т.6 от Закона за съдебната власт с оглед предприемане на мерки за премахване, възстановяване и обезопасяване на съоръженията в местата за игри.