/ Thinkstock/Getty Images
От Българската агенция по безопасност на храните съобщиха, че при извършване на внезапни проверки на терен е констатирано наличие на 1600 литра сурово краве мляко с произход от гръцки ферми, което се продава на българския пазар.
 
Лабораторните анализи показали, че съдържанието на общия брой микроорганизми в млякото е над пределно допустимите норми.
 
В съответствие с изискванията на еврорегламент количествата са насочени за преработка в българско предприятие, където ще се произведат млечни продукти - сирене и кашкавал, с период на зреене най- малко 60 дни.
 
Проверките на терен продължават. Те се извършват от съвместни екипи от Българската агенция за безопасността на храните, Министерството на земеделието, храните и горите и Националната агенция по приходите.