/ ThinkStock/Getty Images
От Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" предупреждават, че с повишаването на дневните температури значително се увеличава и рискът от възникване и бързо разпространение на пожари в природата, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Поради това огнеборците припомнят основните правила за пожарна безопасност през летния сезон, за да не се допускат сериозни инциденти.

Пожарникарите отбелязват, че е недопустимо изхвърлянето на недоизгасени кибритени клечки и угарки от цигари в горима и леснозапалима среда.

Освен това всички моторни превозни средства, които влизат в горите или извършват селскостопанска дейност, трябва да са технически изправни, с уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри.

Преди да се запали огън, трябва да се уверим, че не е ветровито, че имаме достатъчни количества вода или други подръчни средства за гасене. Друга препоръка е да се оставя огънят без наблюдение, а накрая внимателно да бъде изгасен.

Не трябва да се допуска паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и гасенето при реална опасност от пожар. Когато се разчистват сухи треви и отпадъци в горски участъци, трябва да се извозват на определените за това места, а не чрез изгаряне.

От пожарната припомнят, че е забранено унищожаването на сухи клони и отпадъци чрез изгаряне на място в горски участъци и в земеделски земи, забранено е паленето и опалването на стърнищата.