Освобождават председателя на Държавна агенция “Разузнаване” Атанас Ангелов Атанасов, стана ясно след заседание на Министерския съвет.

Неговото място ще бъде заето от Антоан Гечев. Антоан Гечев е бил заместник-директор на Служба „Военна информация“ в периода 2018 г. – 2020 г. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „ Военно дело“ от ВА „Г. С. Раковски“.

Това се прави в контекста на необходимостта да се гарантира устойчивостта на системата за защита на националната сигурност на Република България. Под ръководството на Атанасов Държавна агенция “Разузнаване” е осъществявала своята дейности при неспазване на презумпцията за обективност, безпристрастност и политическа неутралност. Според закона Държавна агенция “Разузнаване” трябва да предоставя една и съща информация по обем и съдържание на президента на България, председателя на Народното събрание и на министър-председателя. Този принцип е нарушен по отношение на разузнавателна информация, предоставяна на президента.

Освободиха зам.-шефа на ДАНС

Станислав Йорданов Станчев е новият зам.-председател на ДАНС, който ще довърши мандата на отстранения Недялко Недялков. Мандатът приключва на 25 юли 2023 г.

Станчев притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Танкови войски-строеви“ от ВНВУ „Васил Левски“ и по специалността „Финанси“ от УНСС. Работил е в ДАНС. Заемал е длъжности в силите на НАТО в Афганистан