Осем лекарски колегии снемат доверие от д-р Андрей Кехайов
Осем лекарски колегии снемат доверие от д-р Андрей Кехайов / cнимкa: Sofia Photo Agency

Осем Регионални лекарски колегии декларират, че снемат доверието си от д-р Андрей Кехайов като Председател на Управителния съвет на Българския лекарски съюз (БЛС). Това съобщи д-р Юлия Бянкова, председател на колегията в Сливен. Тя е подписала декларация заедно с колегите си от София, Варна, Кюстендил, Бургас, Русе, Благоевград и Пазарджик. Причините за снетото доверие е изтичането на мандата на Кехайов и отказ от негова страна да обяви срок за редовен отчетно-изборен събор на съюза. Според тях председателят дискредитира съсловната организация.

Председателите на Регионалните колегии категорично ще настояват пред НС от държавния бюджет за 2009 г. да бъдат отделени не по-малко от 6% от Брутния вътрешен продукт за здравеопазване. Те искат да се въведе остойностяване на медицинските дейности и услуги, което да доведе до адекватното им финансиране на базата на използвания труд, апаратура и консумативи.

„С оглед на наличния бюджетен излишък в държавата и непроменените от началото на 2006 г. цени в извънболничната и болничната помощ, същите да се индексират с 20% за времето до края на годината”, пише още в декларацията.