/ Sofia Photo Agency, архив
Случаите на липсващи пари в касите на фирми, които според счетоводните данни би трябвало да са налични, стават все повече. Това показват данните от последните 550 проверки на Националната агенция за приходи.

Данните от счетоводните баланси на множество юридически лица сочат, че те разполагат с голяма сума пари в брой. Инспекторите на НАП проверяват дали търговските дружества и нестопанските организации не са извършили скрито разпределение на печалба. Според данните, които сами са подали в НАП, 1289 от фирмите имат в касите си по над 1 милион лева в брой. Над 10 000 са дружествата с налични пари в брой над 100 000 лв.
 
НАП проверява фирми с големи суми в касите

До края на септември
фирмите, които са извършили скрито разпределение на печалба, имат възможност законно да подадат коригиращи декларации за 2016 г., посочват от НАП.
 
В началото на октомври спрямо компаниите нарушители ще бъдат възложени нови проверки и ревизии, допълват от НАП.
 
Проверките на НАП потвърждават, че в масовия случай става въпрос за чисто счетоводно изписване на средства от касата в полза на съдружници за разходи, които не са свързани с дейността на дружеството - например скъпи командировки до екзотични държави, ползване на чужди активи за лични нужди на акционерите и други подобни.
 
Подозренията на данъчните се засилват и от факта, че в момента съществува забрана за разплащания в брой над 10 000 лв.
 
Ако при проверките бъдат открити данъчни и осигурителни нарушения, ще започнат ревизии, за да бъдат установени неплатените данъци и осигурителни вноски за последните пет години с пълната строгост на закона, предупреждават от НАП.