/ Георги Димитров
Министерският съвет одобри проект на Споразумение на Избирателната група за представителство в управлението на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и упълномощи министъра на финансите да го подпише, съобщиха от пресслужбата на кабинета. 

Със споразумението се регламентират ротационните схеми за поста вицепрезидент и член на Управителния комитет и на член на Одитния комитет, номинацията за позиция в Съвета на директорите на Европейския инвестиционен фонд и участието в работата на Работните групи и Комитети към Съвета на директорите на ЕИБ на страните от новосформираната Избирателна група, в която е България. 

Назначиха областни управители на Стара Загора и Сливен

В контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз са приети изменения в устава на ЕИБ, съгласно който участието на страните членки в работата на органите на ЕИБ се осигурява чрез разпределение в избирателни групи. Формирани са две нови избирателни групи: избирателна група, в която са включени Република Хърватия, Унгария и Република Полша; избирателна група, в която са включени Република България, Република Кипър, Чешката република, Република Малта, Словашката република и Република Словения.

Страните от новосформираните избирателни групи номинират поотделно един вицепрезидент и член на Управителния комитет, а заедно - един член на Одитния комитет на ЕИБ. Понастоящем вицепрезидент и член на Управителния комитет е Лиляна Павлова, номинирана от България, в съгласие с останалите членове на избирателната група. Проектът на споразумение предвижда цикълът на ротация на всички страни от групата на този пост да приключи в края на август т.г., с изтичането на мандата на българския представител. 

За избора на представител в Одитния комитет между страните от двете избирателни групи в периода февруари - май 2022 г. е подписано Споразумение за ротация.

Инвестициите на ЕИБ в България за 30 години, откакто банката е в България, са в размер на над девет млрд. евро, над шест млрд. евро са по линия на банката и три млрд. - по линия на Европейския инвестиционен фонд, съобщи Лиляна Павлова, на церемония в Министерския съвет за сключването на споразумение между ЕИБ и Българската банка за развитие на 20 юли т.г.
София Господинова, БТА