/ iStock/Getty Images
Министерството на отбраната чака офертите до 31 октомври
Министерството на отбраната изпрати на 5 август исканията за предоставяне на предложения RFP (request for proposal – искане за предоставяне на предложение бел. ред.) до четирите компании, поканени за участие в проекта за придобиване на бойна машина на Сухопътните войски: ARTEC GmbH (Германия), Patria (Финландия), NEXTER Group (Франция) и General Dynamics Land System – MOWAG (Швейцария). Крайният срок за подаване на оферти е 17.00 ч. на 31 октомври 2019 г.

Междуведомствената работна група за избор на изпълнител на проекта за инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждането на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“ трябва да приключи работата си по анализа и оценката на подадените оферти до 20 декември 2019 г.

Проектът за бронирана машина за армията ще може да започне до средата на юни

Инвестиционният проект „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада” беше приет от 44-ото Народно събрание на 8 юни 2018 г. Той предвижда придобиване на 150 броя бойна и специална техника за три батальонни бойни групи, на системи и допълнително оборудване, както и обучение на състава.

Времевият интервал за неговата реализация обхваща 12 години.
Прогнозната стойност е в размер на 1 милиард и 464 милиона лева с ДДС.  
 
БГНЕС