/ dariknews.bg
КПКОНПИ ще обжалва пред Върховния административен съд решението на Административен съд - София град, с което се отменя решението на комисията за установен конфликт на интереси по отношение на бившия заместник-министър на икономиката Александър Манолев, съобщиха от пресцентъра на КПКОНПИ.

На 10 октомври 2019 г. КПКОНПИ установява наличие на конфликт на интереси за Александър Манолев. В периода 5 май 2017 - 18 април 2019 г. той, в качеството си на член на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“, е отговарял за отпускането на средства по европейски програми за изграждане на къщи за гости.

Прокуратурата се самосезира за шестимата санкционирани от САЩ (ВИДЕО)

Успоредно със заемането на висшата публична длъжност, той е получил пълномощно да представлява едноличен търговец (2 броя генерално пълномощно и 1 бр. за представляване на търговеца пред ДФЗ). Въпросната фирма е собственост на дъщерята на жената, наета да гледа децата му, и е получила паричен заем в размер на 700 000 лв. от дружество, собственост на бащата на Александър Манолев. Същият едноличен търговец получава разрешение и финансиране от Държавен фонд „Земеделие“ за изграждане на „Жилищна сграда – къща за гости“, басейн и ограда в поземлен имот в гр. Сандански.

Имотът е собственост на Александър Манолев, който е притежавал всички лостове за влияние върху структурните звена в ДФЗ. В своето решение КПКОНПИ обосновава наличие на конфликт на интереси, поради установено стопанско-финансово обвързване, както и за оказване на влияние в частен интерес на свързано с него лице – дъщерята на жената, наета срещу заплащане да гледа децата му.

Изправят пред съда бившия зам.-министър Александър Манолев

В решението си съдия Миглена Николова от Второ отделение, 39-ти състав на АССГ, не приема аргументите на Комисията и посочва, че не е установена икономическа зависимост. Въпреки наличието на общо пълномощно от едноличния търговец, което не е оттеглено към момента на заемането на висша публична длъжност (заместник-министър), съдът не намира доказателствата за достатъчни.

В мотивите си съдия Николова посочва още, че предложението за проверка на къщата за гости е направено 8 дни преди Манолев да бъде освободен от длъжностите си, а Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ е колективен орган и не е доказано, че той, като член на УС на ДФЗ, е оказвал влияние и е повлиял на решението на колегите си.

Решението на АССГ ще бъде обжалвано от Комисията пред ВАС в законоустановения срок.