/ БТА
Министър Кирил Петков е освободил Ясен Спасов от поста му на изпълнителен директор на Държавна консолидационна компания (ДКК) ЕАД. Това съобщават от министерството на икономиката.

Решението на министър Петков ще влезе в сила след процедура в изпълнение на Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагането му.

ДКК освобождава четирима членове на управителния орган на ВМЗ Сопот

От 20 август Ясен Спасов е с отнет достъп до помещенията и активите на дружеството.

Освобождаването на Спасов може да бъде валидно след датата на вписването му в търговския регистър. "Г-н Спасов има право да защити правата си по предвидения в закона ред", посочват от министерството на икономиката.

Малко по-рано бе съобщено, че Държавна консолидационна компания ще освободи четирима членове на управителния орган на ВМЗ Сопот. Решението е взето от Съвета на директорите според критерий №6 от Закона за публичните предприятия, а именно „тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения“.

Във връзка с решението, ДКК открива процедура за четирима нови членове в Съвета на директорите на ВМЗ (един независим и трима представители на държавата).

ДКК: Кирил Петков няма право да уволнява директорите във ВМЗ-Сопот

„В резултат на проверка, назначена от ДКК ЕАД и препоръки от принципала ни министър Кирил Петков, установихме, че членове на Съвета на директорите на ВМЗ системно не изпълняват служебните си задължения. Липсва доверие, колегиалност и единомислие в работата на ръководния екип. Открихме създадено напрежение сред работещите във ВМЗ, което е довело до забавяне, възпрепятстване и затрудняване на дейността на ВМЗ“, коментира Рая Каназирева, изпълнителен директор на ДКК.