/ ThinkStock/Getty Images
Управителният съвет на ДФ „Земеделие” отпуска 6 млн. лева за кредити на производителите на зеленчуци за закупуване на семена, разсад и торове за полско и оранжерийно производство за реколта 2021 г.

МЗХГ представи първите проекти на мерки за новата ОСП

Кредитната линия има за цел да осигури на българските производители на зеленчуци оборотни средства за земеделските им стопанства, поради тежката пазарна конюнктура, породена от извънредните обстоятелства, във връзка с пандемията от коронавирус (COVID-19). 

На подпомагане подлежат регистрирани земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление по схемите за обвързано производство на полски и/или оранжерийни зеленчуци за реколта 2020 г.

Необходимо е производителите да са подавали заявление за подпомагане по същите схеми поне 3 години назад (за Кампания 2017, за Кампания 2018 и за Кампания 2019 г.).

Отпускат още 12.2 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони

Кредитите ще се предоставят при лихва в размер на 1.5%. Лимитът на кредита за един бенефициер е до 300 000 лева. Кредитите трябва да бъдат погасени до 30 ноември 2021 г.

Предстои Държавен фонд „Земеделие“ съвместно с МЗХГ да изготвят указания за предоставяне на заемите, които ще бъдат публикувани на сайта на ДФЗ.