Парламентът избра членове на Висшия съдебен съвет
Парламентът избра членове на Висшия съдебен съвет / БГНЕС
Парламентът избра членовете на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

В съдийската колегия влязоха шестима, които при гласуването получиха минимум 160 гласа "за" - Драгомир Кояджиков, Вероника Имова, Даниела Маринова-Марчева, Боян Магдалинчев, Боян Новански и Стефан Гроздев.

Парламентът избра членове на Висшия съдебен съвет
БГНЕС

Лозан Панов: Да се орязват заплатите на членовете на ВСС, които провалят заседания

В прокурорската колегия бяха избрани петима членове - Светлана Бошнакова, Гергана Мутафова, Калина Чапкънова-Кючукова, Пламена Апостолова и Йордан Стоев.

Кандидатите за ВСС от квотата на парламента бяха общо 18. Съгласно Конституцията, 11 от членовете на ВСС се избират от Народното събрание с мнозинство от две трети от народните представители. Номинираните трябва да са юристи с високи професионални и нравствени качества, които имат най-малко 15 години юридически стаж.

Парламентът избра членове на Висшия съдебен съвет
БГНЕС

Висшият съдебен съвет вдигна заплатите на всички магистрати

Необходимостта от провеждането на публичната процедура е заради изтичането на мандата на членовете на ВСС от квотата на парламента.
БТА