Багажна разписка и за пътуване с автобус
Багажна разписка и за пътуване с автобус / netinfo

Багажна разписка за всеки отделен багаж, предаден в багажното отделение на автобуса, ще получават пътниците, които пътуват на дълги разстояния. Това предвиждат промените в Закона за автомобилните превози, които правителството одобри.

Върху багажната разписка, когато тя е комбинирана с билет, който не е поименен, ще се посочват имената на пътника.

С предлаганите промени напълно ще се хармонизира българското законодателство с общите правила на ЕС за международен превоз на пътници с автобус. От датата на присъединяването на България към ЕС българските превозвачи, извършващи международни превози на пътници или товари, трябва да притежават лиценз на общността, който дава право за извършване на превози и на територията на България.

Лицензът ще е за 5 години и ще отмени сегашните разрешителни, с изключение на тези за превоз на пътници по автобусни линии.

Въвежда се изискването водачите, които извършват обществен превоз на пътници или товари, и превози за собствена сметка, да притежават задължителна първоначална квалификация и да са преминали задължително периодично обучение. Като доказателство, че водачът е придобил необходимите знания и практически умения за безопасно управление на превозното средство и отговаря на изискването за първоначална квалификация или обучение, ще се издава карта за това.