/ iStock/Getty Images
Чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) на 26 юли Хърватия разпространи информация за установени доставки на територията на Европейския съюз на фуражна суровина – соев шрот със съмнение за наличие на микробиологично замърсяване със салмонела. Засегнатата фуражна суровина е с произход Бразилия, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Седем храни, които не трябва да се консумират сурови (ВИДЕО)

На 21 август чрез RASFF Румъния уведоми, че част от този соев шрот е доставена до 7 оператора в България. БАБХ предприе незабавни действия.

Затвориха Млечна кухня-Русе заради съмнения за салмонела

Към настоящия момент се извършва проследяване на соевия шрот, обект на нотификацията и произведените комбинирани фуражи, в които е вложен същият, с цел установяване дали в доставеното количество има замърсявате със салмонела.

Летните вируси - симптомите и как да се справим


Салмонелата е микроорганизъм, който е неравномерно разпределен (гнездово) във фуражите. Всички оператори по веригата, при които се извършва проследяване, са оказали пълно съдействие.

Салмонела убила ацтеките

Днес Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи информира, че пробите от останалото налично количество от засегнатия соев шрот в складове в Румъния показват отрицателни лабораторни резултати за микробиологично замърсяване със салмонела.