/ iStock/Getty Images
Близкият изток и Западна Европа са най-песимистичните региони в света
Хората, живеещи в Близкия изток, са преобладаващо песимистично настроени за идващата 2020 г. 52% от попитаните в този регион отговарят, че годината ще бъде по-лоша, докато тези, живеещи в Индия и Западна Азия, са преобладаващо оптимистично настроени.

Данните са част от традиционното изследване на световната асоциация „Галъп интернешънъл“, наречено „В края на годината“ и проведено в 46 държави от света.

Българинът все по-голям оптимист, но остава нещастен

На ниво национални държави, сред най-оптимистично настроените по отношение на новата година са гражданите на страни като Перу, Албания, Нигерия, Казахстан, Армения и т.н. Това са страни, където дяловете на отговарящите, че годината ще е по-добра превишават с над 50 и дори над 60 пункта дяловете на отговарящите, че 2020 г. ще е по-лоша. Класацията на песимистите пък се оглавява от Ливан, Хонконг, Йордания, Италия и т.н. В Ливан, например, делът на песимистично отговарящите е с 71 пункта по-висок от дела на оптимистично отговарящите. Така нетната стойност на индекса на надеждата там (дял на оптимисти минус дяла на песимисти) е силно отрицателна: -71.

Проучване: Хората под 35 години са най-нещастни

Глобалният индекс на надеждата и отчаянието е силно повлиян от възрастта и нивото на завършено образование – по-младите хора (до 34-годишна възраст) и тези с по-високо образование са закономерно по-оптимистични. В това отношение религията изглежда не е решаващ фактор, с яркото изключение на хиндуистите, които са щастливи по природа естеството и на религиозната си философия.

След Близкия изток, най-песимистичният регион е Западна Европа. Американците пък са значително по-уверени от руснаците в очакванията си за по-добра нова година.

От десетилетия световната Асоциация „Галъп интернешънъл“ измерва възприятията и за лично щастие. През последните няколко години обикновено един на всеки двама жители на планетата твърди, че е много или в определена степен щастлив. Резултатите от тази година не са изключение.

Над 80% от руснаците се смятат за щастливи

Първите пет държави според глобалния индекс на щастието са Колумбия, Индонезия и Казахстан, следвани от Нигерия и Филипините. Най-малко щастливите страни по света са Йордания, Ливан, Сирия, следвани от Хонконг и Ирак. Следва да се напомни, че много от тези държави преживяха и значителни протести в хода на 2019 г.

Сравнение с предишни години показва, че сега значително по-малко хора в Русия, Хонконг, Ливан и Мексико декларират щастие, докато определящите се като щастливи силно увеличават своите дялове, например силно в Азербайджан, Еквадор, Украйна и Румъния.