/ iStock/Getty Images
В съобщение се напомня, че те са получили двойно финансиране за изграждане на ВЕИ инсталации
„Национално представителните работодателски организации Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), обединени в Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР), намират за неприемливи претенциите за допълнителни парични компенсации на така наречените „малки производители на енергия от ВЕИ“", се казва в съобщение на страницата на БТПП.
 
В него работодателските организации напомнят, че производителите са получили двойно финансиране за изграждане на ВЕИ инсталации - веднъж по Програмата за развитие на селските райони - 2007-2013 г., втори път - чрез преференциална цена за изкупуване на електроенергия, произведена от ВЕИ, съобщава NOVA.
 
За цената на тока: Бизнесът и НЕК - в схватка

„Нещо повече, България бе глобена от Европейската комисия (ЕК) да възстанови надплатена помощ за тези инсталации от 28 млн. лева. Независимо от глобата, собствениците на тези инсталации претендират, че са „инвеститори“, чиито „инвестиции“ не са възстановени и протестират. Въпреки санкциите от ЕК!”, се казва в съобщението.
 
Работодателските организации с писмо до премиера заради цените на тока

„Правилата, които уреждат финансирането на схеми за производство на електроенергия от ВЕИ, са последователни, прозрачни и ясни. Едно от основните изисквания е за недопускане на двойно компенсиране на един и същи вид разход, което да доведе до свръхсубсидиране на определена категория субекти и да влезе в противоречие с регламентите за държавна помощ. Въпросът бе последователно разгледан от Европейската комисия и Европейската сметна палата, които счетоха, че е налице двойно финансиране на въпросните производители.

Подпомагането на тези производители е реализирано едновременно по мерки по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и по изкупуване на електрическа енергия по преференциална цена, което за разглеждания период също бе нерегламентирана държавна помощ. Въпреки това общественото внимание е ангажирано вече 3 години с тези неоснователни искания”, се казва още в съобщението на работодателските организации. 
 
Петър Илиев: Основното задължение на НЕК е да доставя електроенергия за регулирания пазар

„През 2016 г. бе прекратено това двойно плащане с промени в Закона за енергия от ВЕИ (параграф 18, ЗИД на ЗЕВИ). Становище в подкрепа на промените имаше от Министерство на земеделието и храните, Министерство на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). В България въпросът бе разгледан и от Конституционния съд като върховен орган за контрол на законодателната дейност в България. След внимателен анализ, в това число на всички експертни организации, държавни органи и институции в сектора, съдът се произнесе за наличие на двойно финансиране, като отбеляза заключението на ЕК и Европейската сметна палата при извършения одит по темата.

След като не остана институция, която да не им отказа, категорично считаме, че въпросът е разгледан и решен съгласно установения в държавата законов ред и европейските норми.Всеки опит или действие, което цели нарушаването на този ред, е от естество да наруши принципа за върховенство на правото и гарантирането от закона на равни условия за стопанска дейност на всички икономически активни субекти, които са залегнали в Конституцията”, се казва в съобщението.
nova.bg