Николай Андреев
Николай Андреев
Непрестанният натиск за инвестиции в иновации в телекомуникационния сектор предизвиква нова тенденция – консолидация на пазара. Лидери в индустрията от целия свят отдавна алармират, че именно консолидацията е начинът да се поддържа това темпо на развитие на инфраструктурата в Азия и Северна Америка. Това, очаквано, води след себе си проблеми за едни и предизвикателства и нови възможности – за други компании.

Съвсем наскоро United Group, част от която е и българският телеком Vivacom, бе определена като звездата на медийната и телекомуникационна индустрия в Югоизточна Европа от авторитетното издание Broadbandtvnews. Оценката е направена на база резултати, инвестиции и увеличаване на абонатите. В момента United Group е в процес на разширяване на дейността на групата в България с последното решение на КЗК, свързано с част от сделката за придобиване на активи на “Булсатком”.

„Това решение се отнася до по-ранно придобиване на определени активи на “Булсатком” от Vivacom. То е отделно от проверката на придобиването на “Булсатком”, която тече в момента. През ноември 2022 г. се споразумяхме да придобием мобилните кули и инфраструктурата на оптичната мрежа на “Булсатком”. Придобиването на кули беше малка по мащаб сделка и не подлежеше на никакви регулаторни одобрения. Смятахме, че не е необходимо одобрение и за придобиването на оптична мрежа поради механизма за обратно наемане, който позволява на “Булсатком” да запази пълен контрол върху мрежовите активи. Въпреки това, а и за избягване на всякакво съмнение, ние уведомихме КЗК за тази сделка в началото на януари 2023 г. Почти 11 месеца КЗК разглеждаше детайлно тази сделка. И сега те потвърждават, че одобрение не е било необходимо, както смятахме и ние“, казва Николай Андреев, CEO на Vivacom, в интервю за 24chasa.bg.

Лидерите в телеком сектора в Европа се адаптират бързо към новите тенденции и са устремени да спомогнат за постигане на целите на ЕС за дигитално развитие. Евросъюзът прогнозира, че до 2030 г. ще са необходими поне още 174 милиарда евро за изпълнение на целите за свързаност. Това изправя сектора пред две големи предизвикателства, които изискват огромни инвестиции в капиталови разходи: въвеждане на 5G на мобилния пазар и въвеждане на оптични кабели на фиксирания пазар. А сегашното ниво на фрагментация на пазара не позволява на телекомуникационните оператори да постигнат критична маса, за да финансират такива големи инвестиции.

„Знаем, че сделката с “Булсатком” ще помогне на Vivacom да се справи с тези предизвикателства и ще има ползи за конкуренцията и потребителите. Ето защо смятаме, че КЗК трябва да я одобри“, коментира Андреев в интервюто.

Той допълни, че няколко европейски телекомуникационни оператора също са се освободили от мрежовата си инфраструктура, особено от мобилни кули, както наскоро направи и United Group със своите кули в България, Словения и Хърватия. Това позволи на саудитската компания за кули Tawal да навлезе в България и на други пазари. «Продължаваме да използваме тази мрежа и имаме чудесно текущо сътрудничество с Tawal“, поясни шефът на Vivacom.

Андреев хвърли светлина и върху плановете за развитие на United Group за „Булсатком“.

„Независимо от положението, в което се намира “Булсатком”, ставайки част от United Group, ние ще можем да използваме нашите ресурси, експертиза и капацитет, за да я надградим и развием. Инвестицията ще доведе до положителен ефект върху качеството на услугите, предоставяни на клиентите на “Булсатком”, и е страхотна възможност за оператора преди всичко да се възстанови, а като следваща стъпка – да ускори по-нататъшното си развитие. В правото на ЕС съществува понятие, наречено „защита на неуспешна фирма“. Това означава, че когато едно предприятие е в несъстоятелност, за него е по-добре да бъде придобито от конкурент, отколкото да изчезне от пазара. Разбира се, това трябва да бъде одобрено от КЗК, но е сигурно, че за абонатите е по-добре “Булсатком” да бъде поета и управлявана, вместо да фалира“, убеден е Андреев.

Шефът на Vivacom категорично заяви, че сделката с “Булсатком” не поражда опасения за конкуренцията и КЗК ще потвърди това.

„Нашите конкуренти твърдят, че Vivacom заедно с “Булсатком” ще представляват 60% от българския пазар на платена телевизия. Но тук се пренебрегват важни факти. Първо, съществуват множество регионални кабелни оператори, които предоставят фиксирани широколентови услуги и платена телевизия, които ясно показват, че бариерите за навлизане и разширяване на пазара са ниски. Второ, докладите на националния регулатор не обхващат съществена част от пазара на платена телевизия - видео стрийминг услуги, предоставяни от Netflix, Amazon и HBO, а проникването на OTT услугите в България непрекъснато се увеличава. Освен това, цялата индустрия знае, че на пазара съществува и огромен "сив сектор". Според последните пазарни проучвания реалният брой на крайните потребители на платени телевизионни услуги е поне с 480 хил. души по-голям в сравнение с този, който се отчита в КРС. Забележително е също така, че във всички последни публични коментари и изявления никой не споменава факта, че има и няколко международни доставчици на DTH телевизия, които остават извън официалната статистика, включително турски и гръцки канали“, обясни подробно Андреев и изрази очакване, че въпреки непълното отчитане на абонатите и значителния „сив сектор“, се надява КЗК да разгледа всички фактори и да изчисли коректно пазарните дялове. Това не е просто число в доклад, а би дало съвсем различен контекст за конкурентността на пазара.

United Group имаше подобна ситуация в Гърция, когато придоби местния оператор Wind. Тази сделка беше разгледана от Европейската комисия. ЕК заяви, че ОТТ и сивият сектор също са част от пазара, така че трябва да бъдат включени в изчисляването на пазарните дялове. След като това беше направено, пазарните дялове започнаха да изглеждат различно.

Според нашите оценки общият ни дял в платената телевизия ще бъде около 40%. Конкурираме се с А1, със стотици по-малки оператори, с ОТТ, със сивия сектор, с DTH. Това е силно конкурентна среда“, даде пример Андреев.

Основен приоритет на United Group и в частност на Vivacom, е да защити правата на потребителите и да гарантира качество на услугата, достъп до разнообразни програми и релевантна ценова политика.

„Тази сделка ще донесе на потребителите наистина разширена гама от продукти и значително ще подобри качеството на получаваните от тях ТВ услуги, като например по-голям брой HD канали и достъп до богато аудио-визуално съдържание като част от видеотеката на EON. Сделката ще подобри значително и качеството на получаваните от тях интернет услуги по отношение на скоростта на изтегляне и качване. Нашата основна цел е да предоставяме на клиентите си превъзходни продукти и сме го доказвали многократно както като група, така и като компания. А що се отнася до ценовата ни политика, трябва да се каже, че платената телевизия е конкурентен пазар, на който Vivacom, A1 и др. се конкурират ожесточено и ще продължават да го правят“, каза Андреев.

United Group навлиза в страната през 2020 г. с придобиването на Vivacom и оттогава насам предприема редица важни стъпки, свързани с иновации, които наистина трансформират пазара, а България държи челни позиции на Балканите по иновации в сектора. – „Сред ключовите ни постижения са развитието на най-голямата 5G мрежа в страната* и разгръщането на първата 10GIGA оптична мрежа; стартирането на първите 5G неограничени планове, които осигуриха пълна свобода на комуникацията на всички мобилни потребители в страната. С пускането на платформата EON, която спечели редица награди, дадохме възможност за достъп до изцяло нов начин на гледане на телевизия“, допълва Николай Андреев.