/ Патентно ведомство
Патентно ведомство информира, че от днес е пусната нова версия на Електронния калкулатор за таксите на услугите, достъпен в сайта на ведомството.

Функциите му са значително разширени и обхващат автоматично изчисляване на общо 113 услуги.

Ето и цялото съобщение на Патентно ведомство:

"Патентно ведомство на Република България, Ви информира, че от днес, 21 юли 2020г., в реална среда е пусната нова версия на Електронния калкулатор за таксите на услугите, достъпен в Интернет сайта на ведомството.

Функциите му са значително разширени, като вече обхващат автоматично изчисляване на дължимите такси за всички предоставяни от ведомството услуги във връзка с обекти на индустриална собственост – общо 113 услуги. Добавен е и още един значим елемент от закрилата на обектите на индустриална собственост: проверка на дължими такси за конкретно посочен обект, включително такси за поддържане действие.

За патенти, полезни модели и промишлени дизайни тази функционалност предоставя информация само за публикуваните обекти. За тези патенти, полезни модели и промишлени дизайни, които са на по-ранни етапи на заявяване, тази информация не се визуализира от съображения за поверителност, а вместо това, заявителите биват уведомявани лично за дължимите такси.

Резултатите от проверката за дължими такси за всички видове обекти на индустриална собственост включват само начислените и въведени в системата данни за дължими плащания. Липсата на въведени данни в системата не означава, че към момента няма дължими такси за посочения обект на индустриална собственост
".