„Актавис” увеличи нетната си печалба с 27 на сто през 2006 г.
„Актавис” увеличи нетната си печалба с 27 на сто през 2006 г. / netinfo

„Актавис” увеличи нетната си печалба с 27 %, достигайки 103 млн. евро за 2006 г.

„Актавис Груп”, международната генерична фармацевтична компания, обяви резултатите си за четвъртото тримесечие на предходната година и за цялата 2006 г., приключваща на 31 декември 2006 г.

Отчетените приходи за четвъртото тримесечие са се повишили значително с 80.0% на 350.2 милиона евро (сравнени с 194.5 млн. евро за същия период на 2005 г.) и с 138.2 % за годината, възлизащи на1,379.9 (за сравнение през 2005 г. те са били 579.3 млн. евро). Резултатът отчита ефекта на консолидацията за първата пълна година на генеричния бизнес на „Алфарма”, придобита през декември 2005 г.

Основни приходи за тримесечието са се увеличили с 17.1 % (299.1 млн. евро проформа за същия период на 2005 г.) и с 9.4% за цялата година (1260.9 млн. евро проформа за 2005 г.). Резултатите отразяват високия ръст в Източна Европа и Северна Америка.

На база направления: Проформа продажбите в Централна и Източна Европа и Азия са се увеличили до 148.6 млн. евро за тримесечието (113.2 млн. евро проформа за същия период на 2005 г.). Основният ръст е 31.3 % за тримесечието и 17.9 % за годината; Проформа продажбите за Северна Америка се увеличават с 28.9% до 92.0 млн. евро за тримесечието (за сравнение през последното тримесечие на 2005 г. те са били 71.4 млн. проформа), показвайки основен ръст от 28.9 % и 12.5 % за цялата година; Продажбите в Западна Европа, Близкия изток и Африка се повишиха с 13.1 % на база проформа и достигнаха 76.9 млн. евро за четвъртото тримесечие (68.0 млн. евро проформа за четвъртото тримесечие на 2005 г.), но остават без промяна поради ценовата ерозия, особено в Германия; Продажбите за трети страни са спаднали с 25.5% на евро 33.8 млн. за тримесечието и с 6.5 % за годината, което се дължи на ценовия натиск в резултат на скорошните реформи в здравеопазването на Германия.

Показателят EBITDA има стойност от 19.9 % за тримесечието и 20.8 % за годината като цяло. Без дистрибутора в България EBITDA е 21.7% за тримесечието и 22.3 % за годината.

Нетните печалби възлизат на 32.5 млн. евро за четвъртото тримесечие и на 102.7 млн. евро за цялата година. Основната нетна печалба се е повишила с 1.5 % през последното тримесечие на 2006 г., а повишението за цялата година е от 71.7 % (без да се включват разходите по участието в търга за придобиване на Плива и амортизацията на придобитите нематериални активи). Основните печалби от акции с намалена стойност са се повишили с 16.7 % на акция до 0.03190 евро за цялата година.

„Актавис” осъществи стратегически придобивания в САЩ, Русия и Индия, като се очаква всяко едно от тях да доведе до бъдещо намаление на разходите по система за доставки. Групата продължава да инвестира в силна продуктова гама чрез 113 продукти и въвеждания на пазара за тримесечието, лансирайки общо 376 продукта за цялата година.

Робър Весман, президент и главен изпълнителен директор на „Актавист коментира: „Това е поредното силно представяне на групата и по този начин поставяме нови цели за EBITDA и нетните доходи за годината пред нас. Ние трябва да продължим растежа на нашия бизнес, както генериран от компанията, така и чрез бъдещи стратегически придобивания, постигайки двуцифрен ръст в Централна и Източна Европа и САЩ и разширявайки дейността си на основни пазари, включително Русия и Румъния. Силата на нашия основен бизнес в комбинация с потенциала ни да повишим ефикасността в групата ни дава солидна отправна точка за бъдещ ръст.”

Продажбите в направление Централна и Източна Европа и Азия (включително Исландия) възлизат на 148.6 млн. евро за тримесечието (113.2 млн. евро проформа продажби за същия период на 2005 г.) и 529.5 млн. евро за годината (449.1 млн. проформа продажби за 2005 г.). Това представлява увеличение с 31.3% на основния ръст за тримесечието и с 17.9 % за годината. През тримесечието са били въведени 78 нови продукти на пазарите на Централна и Източна Европа и Азия. Направлението показва изключително висок ръст на някои пазари, в това число са Русия, Украйна и България.

Придобивания на компании от три континента

През последното тримесечие на 2006 г. „Актавис” придоби Abrika Pharmaceuticals Inc., базирана в САЩ компания, произвеждаща специални генерични фармацевтични продукти. Компанията разшири присъствието си в Русия след закупуване на мажоритарен дял в ZiO Zdrovje, водещ руски фармацевтичен производител и придоби Grandix Pharmaceuticals, компания с производство и продажба на фармацевтични продукти, базирана в Ченай, Южна Индия. „Актавис” също така откри ново подразделение за разработка на активни субстанции в Индия, последвано от още едно подразделение Sanmar Specialty Chemicals Ltd (SSCL) в Ченай, Южна Индия през февруари.

Направление Централна и Източна Европа и Азия, 42% от приходите за четвъртото тримесечие и 38 % от общите приходи за 2006 г. Продажбите за четвъртото тримесечие скочиха с 31.3 % и възлизат на 148.6 млн. евро (проформа продажбите за четвъртото тримесечие на 2005г. възлизаха на 113.2 млн. евро). Силният ръст през тримесечието беше подпомогнат от амбициозните дейности по маркетинга и многобройните въвеждания на нови продукти на различните пазари. За пълната 2006 г. основните продажби се повишиха с 17.9 % на 529.5 млн. евро (проформа продажбите за 2005 г. възлизаха на 449.1 млн. евро ). Направлението изведе общо 219 продукта и въвеждания на пазара през годината и 78 за четвъртото тримесечие.

България – 29% от продажбите на направлението за четвъртото тримесечие и 27% за цялата 2006 г. „Актавис” в България отчете ръст на основните приходи от 47.5 %, достигайки 43.0 млн. евро за четвъртото тримесечие на 2006 г. Приходите от продукти, разработени в компанията под собствена марка, възлизат на 19.6 млн. евро (За сравнение през 2005 приходите проформа са възлизали на 8.2 млн. евро). Приходите от дистрибутора „Хигия” възлизат на 23.4 млн. евро (през четвъртото тримесечие на 2005 г. проформа приходите са възлизали на 20.9 млн. евро). Девет нови генерични продукта са пуснати на пазара през последното тримесечие и общо 41 за цялата 2006 г.

Централна Европа (Полша, Унгария, Чехия, Словакия и Словения) – 8 % от продажбите на направлението за 2006 г. Общите приходи за 2006 г. се увеличиха с 31.7 % за последното тримесечие на 2006 г., основно дължащо се на силното представяне на Унгария и Полша с продажби възлизащи на 11.7 млн. евро (8.9 млн. евро проформа продажбите за същия период на 2005 г.). Регионът се възползва и от редица нововъведени продукти от динамичната продуктова гама на групата. След придобиванията в пазарите от Централна Европа фокусът се сложи върху агресивното налагане на нови продукти на пазарите, за да се разшири предлаганата продуктова гама.