/ ThinkStock/Getty Images
Двайсет партии не са подали финансовите си отчети за 2018 г., съобщиха от Сметната палата. Годишните си финансови отчети и списъците на дарителите си за 2018 г. са подали в срок в Сметната палата 128 партии.

От 20-те политически сили, които не са подали годишни финансови отчети, осем са действащи партии - "Български земеделски съюз", "ВОТ-консерватори", "Гражданска сила", "Движение експерти за регионите", ДЕОС (Движение за европейско обединение и солидарност), "Другата България", "Обединена България" и "Федерация активно гражданско общество". Останалите 12 партии, които не са подали отчети, са прекратени през 2018 г. - "Алтернативно социалистическо обединение-независими", "Българска индустриално аграрна партия", "Гражданско движение глас", "Народняшка земеделска партия Никола Петков", "Национално патриотично обединение", "Нова Европа","Обединение достойна България", "Отечествена партия на труда", "Политическо движение заедно за Сливен", "Северна лига", "Съюз България" и "Черноморец".

Сметната палата очакваше финансовите отчети на партиите до края на март

Сметната палата ще уведоми прокуратурата за това, че шест от неподалите отчети партии правят това нарушение за втора поредна година - "Български земеделски съюз", "ВОТ-консерватори", "Гражданска сила", "Другата България", "Обединена България" и "Федерация активно гражданско общество".

Според текст от Закона за политическите партии Софийски градски съд постановява разпускане на партия, когато не е подала годишните си финансови отчети пред Сметната палата за две последователни години, като решението на съда се постановява по иск на прокурора, припомнят от Сметната палата.

Освен това отчетите на две партии - "Движение за равноправен обществен модел (ДРОМ)" и "Съюз за отечеството", са подадени след законоустановения срок, но са спазени изискванията на Закона за политическите партии относно формата, съдържанието и начина на представяне. Съгласно Закона ще бъдат глобени всички партии, които не са представили отчети, както и тези, чийто отчети са представени след законовия срок. Имуществената санкция е в размер от 5000 до 10 000 лв.

Годишните финансови отчети на политическите партии за 2018 г. могат да се видят на интернет страницата на Сметната палата в раздел "Контрол-партии", подраздел "Отчети".
Сметната палата започва ежегодния си одит на финансовата дейност, приходите, разходите и управлението на предоставеното имущество на партиите, които през предходната година са получавали държавна субсидия, ползвали са предоставени им помещения - държавна или общинска собственост, и са участвали в избори.