Ученици гледаха водолюбиви птици на язовир "Дъбника"

Ученици гледаха водолюбиви птици на язовир Дъбника
Ученици гледаха водолюбиви птици на язовир Дъбника / Снимка: РИОСВ - Враца

Зеленоглава патица, лиска и фишове са трите вида водолюбиви птици, които видяха на язовир "Дъбника" учениците от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство. Младите екозащитници участваха в наблюдението, посветено на Световния ден на влажните зони.

В началото на януари се извърши ежегоден мониторинг на видовете и на врачански язовир. Експертите от екоинспекцията във Враца констатираха най-голямото струпване на лиски, корморани и още 13 вида водолюбиви.