Условията, при които живеят децата.
Условията, при които живеят децата. / Петя Димитрова
В лагера, създаден от отец Иван до язовир Огоста край Монтана, има риск от възникване и разпространение на заразни заболявания сред лагеруващите деца. Това е констатацията от направената на 17 юли проверка на експерти от Регионалната здравна инспекция - Монтана.
 
Сираци лагеруват край язовир „Огоста“ в катун (СНИМКИ)

В импровизирания лагер не се спазват здравно хигиенните и противоепидемичните изисквания,  съобщи директорът на инспекцията д-р Елена Борисова. Нейните служители са установили, че в местността „Пръчов дол“ живеят 42 деца от 8 до 16 години. Те нямат осигурена течаща вода. Пият минерална или сондажна  вода, налята от водоизточник в града в туби от 10  и от 16 литра. Със същата се и мият, и готвят.  За тоалетна се използва изкопна яма, покрита с дъски и оградена от четирите страни  с одеяла. Банята е оградена с ламарини, върху които има пластмасов бидон. Отпадъците се събират в  полиетиленови пликове, натрупани на 3 метра от палатката-хранителен склад. Наличните продукти в него се съхраняват при неподходящи условия и температура. Няма осигурен хладилник. Яйцата и други бързо развалящи се продукти са на открито.
 

Условията, при които живеят децата.
Петя Димитрова


В лагера се отглеждат кози и крави, за да има мляко за консумация на децата.
 
Децата нямат осигурено медицинско обслужване, както и зареден шкаф  или аптечка за оказване на първа медицинска помощ. Няма и дезинфекционни средства. В т.нар. „лагер“ не са осигурени необходимите условия за отдих и хранене на децата.
 
Докладът от проверката на Регионалната здравна инспекция ще бъде изпратен до областния управител, кметът на общината, полицията, службата по безопасност на храните, отдел „Закрила на детето”.