/ Dariknews.bg, архив
Запазените ромски занаяти в област Монтана попаднаха във фокуса на трансграничен проект България-Румъния. Той се изпълнява от три партньорски организации в областите Крайова, Видин и Монтана.

Монтана представи свои проект пред дипломати от централна Европа

В проучване са анкетирани  майстори от ромски произход от 11-те  общини в областта - Монтана, Лом, Берковица, Георги Дамяново, Чипровци, Вършец, Вълчедръм, Бойчиновци, Брусарци, Медковец и Якимово. Занаятчиите са кошничари дърводелци, билкари, ковачи, гъдулари, пчелари, каменари, търговци на добитък - джамбази, строители- дюлгери и калайджии.

Всички те сами търсят пазар за стоката си, отчита проучването. Основно предлагат изделията си на местните панаири и събори в Монтана, Видин, Враца и Лом. По-рядко в София. Случва се и на панаири в съседна Румъния. Най-трудно за препитание е калайджийството,  тъй като медните съдове все по-малко се използват в домакинствата. Майсторът-калайджия от Берковица пътува в целия северозападен регион, за да предлага занаята си.

Община Монтана стартира ремонти за половин милион лева в селата

Проучването на ромските занаяти и населените места, в които могат да се видят е само първата част на проекта „Открийте съкровищата на ромите. В Монтана партньорската организация, която го изпълнява е „Агенцията за регионално развитие и Бизнесцентър  2000”, чиито председател е кметът Златко Живков.  

Предстои да бъде направена обща стратегия за трансграничния регион, включващ областите Долж и Мехединци от Румъния и областите Видин и Монтана от България.  Ще бъдат направени общи маршрути с местата на традиционната ромска култура. Предвиждат се демонстрационни тур-обиколки, изграждане на представителни центрове, организиране на фестивали и участия в туристически изложения в София и Букурещ.  

Стойността на проекта е 359 хиляди евро, които ще бъдат усвоени и от двете страни. Срокът за изпълнение е 18 месеца.