/ Община Видин
На основание Наредба за организация на движението на територията на Община Видин, кметът Огнян Ценков издаде заповед с която се въвежда временна организация на движението във Видин, за времето от 09.00 часа, на 23 август до 24.00 часа, на 31 август, включително, във връзка с провеждане на Традиционния Видински панаир.

Започна Осмият фестивал на изкуствата „Дунавски вълни“

В заповедта се упоменават и обособените места за паркиране на Пътните превозни средства. Промените в движението ще бъдат регулирани и обозначени с пътни знаци. Общинска администрация Видин призовава шофьорите да спазват направените промени с цел спокойното придвижване на всички участници в движението и предотвратяването на инциденти и пътнотранспортни произшествия.

Прилагаме линкове към транспортната схема и заповедта:
 
1.http://vidin.bg/wp-content/uploads/2019/08/A0%20-%20Wremenna%20organ%20dwiv_E%20pANAIR%202018-Model.pdf

2.http://vidin.bg/wp-content/uploads/2019/08/zapoved.doc