Общината съдейства на ВиК за разрешаване на проблема в с. Върбица

/ Община Враца
„Община Враца ще подпомогне с техника "ВиК"-Враца за отстраняване на проблема с водоподаването на населението в село Върбица.“ Това каза на среща с жители на населеното място кметът на общината Калин Каменов. Той, заедно с директора на водоснабдителното дружество - инж. Ангел Престойки, разговаряха с хората и обсъдиха варианти за разрешаване на проблема с водата за битово-питейни нужди. 

За да не попадат в каптажа повърхностни и подпочвени води, които го замърсяват, Община Враца ще осигури багер, който ще предприеме дейности по тяхното отвеждане. Булдозер на "В и К" - Враца ще подравни терена и ще запълни неравностите, в близост до водоизточника, както и ще се предприемат мерки по изпомпване на мръсната вода от резервоара на помпената станция, от където се подава на населението.

„Ще предприемем необходимите мерки, но съоръженията трябва да се пазят и да не се допускат посегателства. Обмисляме вариант и за поставяне на видеонаблюдение в района“, каза още Каменов.