/ БГНЕС
В съдебно изпълнителната служба при Районен съд-Видин са образувани през миналата година 462 дела, а от предходните периоди са останали несвършени 3344 дела.

Общо на разглеждане са били 3806 дела, като събраните суми през отчетния период са 485 364 лв. Макар размера на събраните суми да е по-малък по отношение на предходен период, работата на държавните съдебни изпълнители при Районен съд-Видин е отбелязана като добра в отчетния доклад.

През миналата година в Окръжен съд Видин са образувани общо 932 дела, от тях приключили общо 862 дела, а в тримесечен срок - 782. Това е 90 процента от всички дела, като в доклада е отбелязана тенденция на увеличение на процента на образуваните дела, на тези приключили в тримесечния срок и на завършените с акт по същество.
 
БТА