/ iStock/Getty Images
Община Велико Търново пое нова инициатива, с която насърчава разделното събиране на отпадъци в домакинствата и повишаването на екологичната култура на гражданите.

Близо до кв. „Чолаковци“ се изгражда специална площадка, на която хората ще могат да предават сортираните в домовете си отпадъци. Пунктът ще се намира в района „Дълга лъка“ - срещу бившия радиозавод, до въжения пешеходен мост и ще започне да функционира през декември.

Инициативата се реализира съвместно с „ЕкоПартнърс България“.

Умни къщи за разделно събиране на отпадъци ще има в Габрово

На площадката гражданите ще могат да предават също отпадъци от опаковки, пластмаса, хартия, биоразградими материали от градините, строителни и едрогабаритни отпадъци от домовете.

Всяко домакинство, което събира разделно опаковки, ще получи магнитна карта и при натрупване на определено количество част от платената такса за битови отпадъци ще се възстановява. Тази система ще започне да работи от 1 януари 2022 година. За целта предстои приемане на промени в местната нормативна уредба.
Информационна агенция Фокус