Интерактивен урок за вредата от тютюнопушенето проведоха в ДГ „Здравец“ в Първомайци

Интерактивно обучение за вредата от тютюнопушенето проведоха експерти от РЗИ-Велико Търново с деца от подготвителните групи на ДГ „Здравец“ в Първомайци. Съвместната инициатива на детското заведение и здравната инспекция има за цел да обясни на малчуганите как тютюнопушенето се отразява върху здравето на хората.

Децата се запознаха с куклата „Сю“, която по нагледен начин показва замърсяването на белите дробове на човек с вредни вещества и катран при тютюнопушене. Онагледено беше и въздействието на цигарите върху човешкия организъм.

Обучението на децата беше извършено от експертите от РЗИ - Йорданка Илиева и Анелия Козлева, и медицинска сестра Славка Димова от ДГ „Здравец“ в Първомайци.