32 акта за нарушения на трудовото законодателство издадоха инспекторите
32 акта за нарушения на трудовото законодателство издадоха инспекторите / netinfo

32 акта са съставили експерти от Областна иинспекция по труда - Велико Търново. 474 са издадените задължителни предписания за отстраняване на нарушения по Кодекса на труда, съобщи началникът на Областната инспекция Кинка Арменчева. Близо половината от нарушенията са за неспазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

През изминалия месец са направени общо 82 проверки за спазване на трудовото законодателство. Проверени са 69 обекта - предимно хотели, ресторанти и фирми за производство на облекло.
Приоритет при извърване на проверките са фирмите, в които през 2006 година са констатирани нарушения като наемане на работници без трудови договори и наемане на лица под 18 години.