/ Live.varna.bg
Ремонт на малките улици започва във Варна. Рехалибилитирани ще бъдат проблемни участъци във всички райони и населени места, съобщиха от дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“.

Правят нови тротоари от Варна до Златни пясъци

В район „Приморски“ са планирани ремонти по над 80 пътни отсечки, част от които са в кварталите ”Виница”, „Левски”, Цветния квартал,   местностите Евксиноград и Ален мак,улиците „Подвис“, „Джеймс Баучер“, „Цар Асен“,   „Емине", „Карамфил“, „Янко Славчев”, „Петър Попов" и „Боян Бъчваров".

В район „Одесос“ са възложени за изпълнение около 11 000 квадратни метра, а дейностите предстоят по улиците „Кракра“, локалното платно на бул.  „Владислав Варненчик" между ул. „Патриарх Евтимий" и бул.  „Васил Левски", ул. „Цар Асен“, „Дрин“, „Тодор Влайков“ и „Бачо Киро“. Възложени за текущ ремонт са и тротоарни настилки.

В район „Младост“ ремонтни дейности предстоят по над 30 улици, сред които „Перла“, „Акад. И. Курчатов", „Козница", „Банат", „Ботевградски проход".

В район „Аспарухово“ е предвиден ремонт на стълбищата по ул. „Св. св. Кирил и Методий“, улиците „Чонгора“ и  „Камчия“, както и ремонт на тротоари.

В район „Владислав Варненчик“ са възложени за изпълнение общо 5775 квадратни метра. По-големите ремонти дейности са предвидени по улиците  „Асен Разцветников“, „Димитър Пешев“, „Атанас Москов“, „Нептун“,  „Боян Илиев“ и „Янко Мустаков“.

Ремонтни дейности на улиците ще бъдат извършени и в селата Константиново, Звездица, Каменар, Тополи и Казашко.