Златни пясъци
Златни пясъци
Нови тротоари ще бъдат изградени по пътя Варна-Златни пясъци. Членовете на финансовата комисия към Общинския съвет одобриха отпускането на 370 500 лв. с ДДС от местната хазна за извършване на строително монтажни работи по изграждане на тротоарни настилки.

Откриха ремонтиран участък от пътя Добрич-Варна

Със средства от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ през периода 2017-2018 година беше напрвен ремонт на участъци от републиканския път I -9. Изпълнените ремонтни дейности обаче не включваха реконструкция на тротоарните настилки.

След ремонта те останаха в тежко състояние, непозволяващо безопасно движение на пешеходци, се казва във внесеното предложение. Съветниците дадоха съгласието си дейностите да бъдат възложени от Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на собственик на пътя, а общината да осигури необходимия финансов ресурс.