/ Дарик, архив
Приключва почистването на отводнителните канали и на деретата във Варна и селата Константиново, Тополи, Звездица и Каменар, съобщиха от сектор „Екологичен контрол“ съм дирекция УСКОР в Община Варна. Извършените дейности включват почистване на битови отпадъци и наноси, резитба на дървета и храсти, премахване на паразитна растителност. 

Досега са извозени 4 193 тона отпадъци, от които 23,9 т. биоразградими (зелени отпадъци), 533,18 тона смесени и 3 635,72 тона наноси. Дейностите ще продължт до 10 ноември.

В момента се работи по още осем участъка, сред които деретата до телевизионната кула, в селищно образование "Ален мак", дере "Траката", "Домус дере" в селищно образование „Сотира“ и "Кемер дере" - от "Сотира" до булевард "Царевец". Извършва се почистване и на отводнителна канавка на Южен пътен възел до бл. 77 на улица „Народни будители" и канавката за пътя от „Аспарухово“ към „Галата“.