Варненският апелативен съд отново потвърди ареста на Килъра
Варненският апелативен съд отново потвърди ареста на Килъра / Дарик Варна
Съдии и съдебни служители ще работят по график

Още по-строги предпазни мерки се въвеждат в Апелативен съд – Варна, заради усложняващата се епидемична обстановка, обявеното извънредно положение в страната и решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Със заповед на административния ръководител и председател на съда Ванухи Аракелян се забранява достъпът до сградата на граждани, адвокати, страни по дела, вещи лица, преводачи и всички други, освен призованите по насрочени за разглеждане дела. Забраната се отнася и до съдии и съдебни служители, освен ангажираните в дежурство. Утвърден е график на дежурствата.

Преустановено е разглеждането на всички видове дела за периода на действие на обявеното извънредно положение, с изключение на следните:

  • наказателни дела: мерки за неотклонение, мерки за защита на пострадалия, отстраняване на обвиняем от длъжност, настаняване за изследване в психиатрично заведение, дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица, при ново разглеждане на дело по указания на касационната инстанция
  • граждански и търговски дела: за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск, и за обезпечаване на доказателства

Предоставянето на административни услуги по описаните дела ще се извършва на принципа „на едно гише“, разположено на партера на Съдебната палата, в определени часове. Съдебните служители, които ще предоставят услугите ще бъдат обезпечени с предпазни средства.

Подаването на всички видове документи ще се извършва по пощата или по електронен път. Справки по дела ще се правят по телефоните, обявени на сайта на Апелативен съд – Варна или на имейл адресите на Наказателно, Гражданско и Търговско отделения.

Преустановено е връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа, като призоваването и известяването ще се извършва по телефон или електронен път.   

Всички останали дела, извън горепосочените, се отсрочват за след края на действие на извънредното положение, но преди съдебната ваканция. При удължаване периода на извънредно положение след 13 април 2020 Съдийската колегия на ВСС ще се произнесе допълнително за насрочването и разглеждането на делата. По всички отсрочени дела няма да се изпълнява принудително довеждане.