Отнемат имуществото на Данови
Отнемат имуществото на Данови / netinfo

Комисията за установяване на имущество, придобито  от престъпна дейност, е завела две дела за отнемане на имущество в полза на държавата, придобито от престъпна дейност, срещу Веселин Данов и сина му Христо. Цената на иска срещу бащата е 4 906 643.35лв., а срещу Данов – младши - 2 813 770.08 лв.

Комисията „Кушлев” е образувала производство за установяване на имуществото на Веселин Данов през ноември 2008-ма година. Тя е установила, че за проверявания период от 1984-та до 2009-та година, получените приходи на Данов и съпругата му възлизат на 25 567.21 броя  минимални работни заплати, като извършените разходи надвишават значително законните източници на средства, при което се явява отрицателна разлика от 15 292.93 броя минимални работни заплати за страната.
Делото  заведено във Варненския окръжен съд, касае отнемане в полза на държавата на парични суми, както и на апартаменти в София и Варна, хотел – ресторант „Ной”, дворни места, жилищни територии, ниви и гори.

Комисията е установила още, че за проверявания период от 1995-та до 2009-та година получените приходи на Христо Данов възлизат на 10 895.84 броя  минимални работни заплати, като извършените разходи надвишават значително законните източници на средства, при което се явява отрицателна разлика от 4 871.53 броя минимални работни заплати за страната. Заведено е дело във Варненския окръжен  съд за отнемане в полза на държавата  на крупни суми, апартаменти, ниви, лозя, поземлени имоти и автомобил.

Предстои  насрочване на съдебни  заседания по образуваните дела за отнемане на имущество в полза на държавата, придобито от престъпна дейност.