Строеж в зоната около Паметника на българо съветската дружба
Строеж в зоната около Паметника на българо съветската дружба

Фактите около строителството на обекти в зоната около Паметника на българо-съветската дружба представиха днес пред журналисти кметът Иван Портних, главният архитект Виктор Бузев, Христо Иванов – зам.-кмет.

В периода 1995 - 1998 г., когато се извършва реституция в страната, част от терените в парковата зона на паметника се оказват в частни ръце.

През 2001 г. със заповед на кмета Кирил Йорданов е бил одобрен устройствен план – ЗРП, на част от 21-ви микрорарайон в ж.к. Бриз юг. Тогава е имало кадастрален план, в който частните имоти са били нанесени. През 2008 г. имотите от кадастралния план са отразени и в кадастралната карта.

През 2012 г., след санкция на най-различни инстанции и обществени обсъждания, влиза в сила Общият устройствен план на град Варна. Според него частните имоти по периферията на парковата зона край Паметника на българо-съветската дружба могат да бъдат застроени. Други 4 реституирани имота, които се намират в сърцето на парка, са „боядисани“ в зелено.

Имотът до Паметника, на който предстои да се строи:

Има разработен подробен устройствен план, влязъл в сила през 2014 г. ПУП-ът е изготвен от инж. Йоан Каратерзиян и арх. Иван Трендафилов, който е председател на Камарата на архитектите. През месец май 2019 г. в Община Варна е внесен инвестиционен проект, като отреждането на имота е за обществено обслужване с параметрите, предвидени от ОУП. Тук ролята на общинската администрация е единствено и само да провери съотносимостта на инвестиционния проект с действащия ПУП градоустройство, обясни арх. Виктор Бузев. През декември 2019 г. е входирано заявление за издаване на разрешение за строеж. Такова разрешение за строеж не е издадено и е постановен отказ, който към момента е мълчалив. На 13.01.2020 г. собствениците са отправили жалба в съда, че не им е издадено разрешение за строеж от главния архитект на Община Варна.

Имотът до Паметника, на който е построена сграда:

Тя е върху върнат терен по реституция в периода 1995 – 1998 г., извършена е регулация в периода 2001 - 2008 г.  Общият устройствен план на Варна, приет през 2012 г., дава възможност за застрояване.

Собственикът е представен инвестиционен проект, като два пъти е получавал отказ от Община Варна. След дълга съдебна сага, в крайна сметка съдът постановява да влезе в сила разрешение за строеж на сградата. 

Строителство в „Чайка“

На частен терен в ж.к. „Чайка“ в района на Курортна поликлиника  през 2018 г. е издадена виза за проектиране от  главния архитект на Община Варна за 5-етажна сграда, 15 м височина. След обжалване от собствениците обаче Върховният административен съд излиза с решение, че главният архитект трябва да издаде виза с неограчена височина.

Сагата с Картофената къща

След събарянето на Картофената къща, която е била паметник на културата, и съдебна сага от над 10 г.,  Върховният съд задължи администрацията на Община Варна да одобри плана за застрояване на този имот. Междувременно собствениците на терена заведоха дело за пропуснати ползи срещу общината, като поискаха 5 млн. лв. Общината печели това дело, но трябва да изпълни и съдебното решение. Така че, и този план за застрояване на парцела на Картофената къща, в крайна сметка ще стане факт, обясни арх. Бузев.

„Мерките, които предприемаме за ограничаване на строителството, явно се разминават с желанията на инвеститорите и те прибягват до помощта на съда, за да се борят за своя интерес, който е максимална реализация на инвестиционните проекти. Не искам да обвинявам персонално никого, но смятам, че вещите лица в много от случаите са заблудили съда, за да вземе решение за възстановяване на частна собственост във вече реализирано мероприятие“, подчерта Виктор Бузев.

„Този проблем е повече от 20 години и генерира напрежение във времето. В кой момент частният собственик ще реши да реализира имота си и намеренията си, ние не можем да гадаем. Така че, очакваме в бъдеще да има изненади - с нови инвестиционни проекти на места, на пръв поглед са празни и свободни и са на никого“, допълни главният архитект.

„Готови сме да сформираме работни групи с експерти от всички политически партии, граждански движения и всички браншови организации във Варна, за дебат за строителството в града. Желанието ни е без политизиране и демагогия да станат ясни фактите, предисторията и възможните решения. Защото са нелепи опитите на т. нар. десни да създават напрежение сред хората, прехвърляйки се от кампанията за местни избори в подготовка за парламентарните. След заплахите за „безводие“ във Варна и за „фалит“ на „Градски транспорт“, явно на дневен ред е строителството. Добре дошли са – нека всички чуем техните експертни предложения и решения - открито, пред медиите, пред обществото“, коментира кметът Иван Портних.