/ Пресцентър, Министерски съвет
Правителството възложи на министъра на отбраната да сключи договор за покупка в полза на държавата на недвижим имот в район „Приморски“ във Варна. Той представлява терен от 620 дка.

Теренът е собственост на дружество в несъстоятелност. Върху него се намират сгради, ползвани от структура на Министерството на отбраната.