/ Община Бургас
"Общият финансов размер за изпълнение на програмата от мерки срещу наводненията възлиза на около 240 млн. лева. Парите обаче не са осигурени, затова те са ангажимент на съответните ведомства. Вариант е да се търси и финансова помощ по европрограми", заяви Светлана Пенчева – шеф на дирекция „Планове и разрешителни” в Басейнова дирекция. 

Осем района във Варненска област са определени като рискови по отношение на възникване на наводнения. При шест от тях опасността е от речни наводнения, а при останалите – от морски. Уязвимите места в областта са Варна, Девня, Белослав, Долни чифлик, Камчия и други. 

Определят се значими минали и потенциални бъдещи наводнения и на тази база се изготвят карти на заплахата и карти на риска, посочи Пенчева. 
По цялото Черноморие са очертани 45 района със значителен потенциален риск от наводнения.

Основната причина за настъпването им са поройните дъждове, добави специалистът. Тъй като в сега действащия План за управление при наводнения не са отчетени дъждовните, се предвижда актуализация на методиката за извършване на предварителната оценка на риска, където да се включат и поройните дъждове.