ремонт
ремонт / Тракийски университет
Тракийският университет сключи договор с Националния доверителен екофонд за подобряване енергийната ефективност на сградите на Факултет „Техника и технологии” – гр. Ямбол чрез извършване на строително-монтажни работи.
 
Те са по проект „Подобряване на образователната инфраструктура на факултет „Техника и технологии” чрез пакет от енергоспестяващи мерки”, на стойност 894 402,88 лв. като Националният доверителен екофонд финансира 85% от Зеления проект. Той трябва да бъде изпълнен в рамките на три месеца.
 
Началото на строителните дейности постави ректорът на висшето учебно заведение доц. Добри Ярков.
 
Те предвиждат топлоизолация на външните стени, подовете, покривите на учебните корпуси и столовата. Амортизираната дървена дограма ще бъде подменена с нова от алуминиеви профили с прекъснат термомост и двоен стъклопакет с вътрешно К стъкло. Ще бъдат доставени и монтирани 92 нови алуминиеви радиатора.
 
Проектът предвижда изграждане на соларна инсталация от 5 бр. соларни панели и доставка и монтаж на нов бойлер с обем 1000 л, които ще осигуряват битова гореща вода за кухненския блок на столовата, ще бъдат подменени осветителните тела с нови енергоспестяващи лампи във всички корпуси.
 
Целта на проекта е да се постигне положителен екологичен ефект, чрез който се намалят емисиите от парникови газове, подобряване на образователната инфраструктура и комфорта в сградите на Техническия факултет.
 
След изпълнението на проекта се очаква редукция на емисии СО2 в размер на около 270 t годишно.