Старозагорски деца показват знания по пътна безопасност (СНИМКИ)

/ Община Стара Загора
Възпитаниците на старозагорската детска градина №25 „Ален мак“ показаха наученото в обучението по пътна безопасност в открит урок

Проверката трябваше да установи дали децата са готови за самостоятелно придвижване по пътя, от дома до училище, дали могат да играят безопасно сами през летните месеци на открито и дали са усвоили наученото през учебната година в зависимост от възрастовата група.

открит урок
община Стара Загора

Под зоркия поглед на полицаи от Второ районно управление децата се представиха достойно и показаха отлични знания за пътната безопасност.

открит урок
община Стара Загора

Съвременната пътна среда е враждебна за децата. Те не  осъзнават опасностите, които крие улицата и движението по нея. Ето защо чрез обучението по Безопасност на движението по пътищата, ние се опитваме да развием защитните механизми на най-малките участници в него.

открит урок
община Стара Загора

Децата са активни участници в уличното движение като пешеходци, велосипедисти и пътници в различни превозни средства. Обучението е социално обучение, базирано на натрупване на личен опит чрез подражание, упражнение и тренировки, като даваме изключителен превес на практическите форми.

Реализирането на образователната програма се базира на богата нагледно-практическа основа. Децата с истинско удоволствие се включват в тези ситуации и демонстрират своите знания и умения“, сподели Меглена Бакърджиева, директор на детското заведение.