Средствата за образование с най-висок дял в проекта за бюджет
Средствата за образование с най-висок дял в проекта за бюджет / DarikNews.bg/архив

31 милиона лева за образование са заложени в проекта за бюджет на община Стара Загора за 2011 година. Това е най-високият дял- 40% и през тази финансова година. Парите обаче са с милион и половина по-малко от миналогодишните, защото предстои да бъдат прибавени допълнителните пари за стипендии, закуски, учебници и др.

220 хиляди лева са планирани за неотложни ремонтни дейности в някои учебни сгради- СОУ"Максим Горки", СОУ"Христо Смирненски", СОУ"Железник", СОУ"Георги Райчев", Гимназия „Христо Ботев", 9 ОУ, Начално училище"Д.Благоев" и Трето основно училище"К.Ганчев". Най-много средства-80 хиляди лева, са предвидени за частичен ремонт на покрива и физкултурния салон на Девето основно училище.

Директорът на Трето основно училище Иван Колаксъзов призова за пореден път да бъдат отделени средства за основен ремонт на близо 100-годишната сграда на училището. „Според направената количествено-стойностна сметка необходимите средства за основен ремонт на сградата са 475 хиляди лева. Като прибавим и тези 8 хиляди, които сте планирали за затваряне на опасната септична яма, сметките възлизат на близо 500 000 лева, за които аз ще настоявам", коментира той.

Директорите на общински училища участваха в работната среща с отдел „Образование, младежки дейности и спорт" в Община Стара Загора.

Беше избрана работна група, която ще работи върху формулата за разпределение на средствата на делегираните бюджети в училищата. Вече шеста поредна година общинските училища са на делегирани бюджети, в които се залагат задължителни дейности, резерв и средства за гориво за тези училища, които не се отопляват на природен газ.