ремонт
ремонт / Тракийски университет
Въпреки усложнената обстановка, ремонтът на ямболския факултет „Техника и технологии“ към Тракийския университет,приключи в срок.

На 13 февруари висшето учебно заведение сключи договор с Националния доверителен екофонд за подобряване енергийната ефективност на сградите на Факултет „Техника и технологии” – гр. Ямбол чрез извършване на строително-монтажни работи.

Максималната стойност на проекта е 894 402,88 лв като Националният доверителен екофонд финансира 85 процента от Зеления проект.

Поставена е топлоизолация на външните стени, подовете, покривите на учебните корпуси и столовата. Амортизираната дървена дограма е подменена с нова от алуминиеви профили с прекъснат термомост и двоен стъклопакет с вътрешно К стъкло. Монтирани са 92 нови алуминиеви радиатора.

Изградена е соларна инсталация от 5 бр. соларни панели , които са свързани с монтаж на нов бойлер с обем 1000 л, посредством с които се осигурява битова топла вода за кухненския блок на столовата. Подменени са осветителните тела с нови енергоспестяващи лампи във всички корпуси.

Ремонтът е с положителен енергоспестяващ и екологичен ефект, постигнат в резултат на реализацията на Зеления проект, изразяващ се в намалението на парникови газове, подобряване на образователната инфраструктура и комфорта в сградите на Техническия факултет.

Очакваната редукция на емисии СО2 ще е в размер на около 270 t годишно