Организират обществено обсъждане за поемане на дълг за доставката на осем нови тролейбуса
Организират обществено обсъждане за поемане на дълг за доставката на осем нови тролейбуса / Dariknews.bg, архив

Кметът Живко Тодоров кани местната общност на обществено обсъждане за намерение за поемане на общински дълг под формата на временен безлихвен заем от държавния бюджет.

То ще се проведе днес от 17.30 часа в зала 2 на общината.

През 2014 и 2015 година се реализира проект по Оперативна програма „Околна среда", свързан с подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен. Бенефициент по проекта е община Бургас, а община Стара Загора е партньор. Проектът предвижда доставка на осем нови тролейбуса за обществен градски транспорт за нуждите на община Стара Загора на стойност 7 474 803 лева. За да се осигури безпроблемно мостово финансиране и приключване на проекта, в съответствие с графика за реализацията му, един от възможните начини за набавянето на част от този ресурс е чрез ползване на временен безлихвен заем от държавния бюджет.

Предлага се да се използва дългосрочен безлихвен заем от държавния бюджет. Заемът ще бъде поет като дълг по Закона за общинския дълг.

Предлагат се за обсъждане следните намерения за поемане на дълг:
1. Предназначение на дълга - финансиране доставката на тролейбуси.

Максимален размер на дълга - 2 133 298.46 лв.

Валута на дълга - български лева;

Вид на дълга -дългосрочен временен безлихвен заем от държавния бюджет/Национален фонд за финансиране/;

Максимален срок за ползване и издължаване на временния безлихвен заем - до 31.12.2015година;

Начин на погасяване:
- на главницата - след верификация на сумата от управляващия орган на Оперативна програма „ Околна среда".