ОДС
ОДС / община Стара Загора
За трета поредна в Стара Загора ще изберат Общински детски съвет. На 20 ноември от 18:00 часа в залата на Младежки дом екипите на осем училиша ще представят вижданията на децата на тема  „Защо сме в Съвета на децата и какво искаме да се случи в нашия град”.
 
Участие са заявили представители на училищата XII ОУ "Стефан Караджа", XI ОУ "Николай Лилиев" , СУ "Иван Вазов", СУ "Васил Левски", ОУ "Георги Райчев" , ОУ "Кирил Христов",  Спортно училище "Тодор Каблешков" и Второ основно училище "П. Р. Славейков".
 
Общинският съвет на децата е форма на Центъра за подкрепа за личностно развитие към Община Стара Загора в направление „Гражданско и неформално образование”. Целта е  насърчаване участието на децата във вземането на решения, които засягат тяхното бъдеще. Съветът,  създаден през 2017 година,  е допълнителна подкрепа на децата в сферата на гражданското образование, ориентирано към формиране на умения за решаване на проблеми, произтичащи от реални житейски ситуации. Чрез участието си в Общинския съвет, децата  могат да   развият и усъвършенстват своите личностни качества – инициативност, любознателност, трудолюбие, воля, упоритост, комуникативност, самостоятелност в усвояването на знания и работа в екип.
 
На форума ще бъде представена досегашната дейност на Съвета на децата  от 2017 година досега.