кръгла маса
кръгла маса / община Стара Загора
Над 1000 старозагорски домакинства ще могат да подменят печките си на твърдо гориво с котли на пелети или газ. Програмата, по която ще стане това стартира от догодина.  Предвидените финансови средства за подмяна на старите отоплителни уреди на домакинствата в Стара Загора са в размер на над 2 млн. лева. Съфинансирането от ЕК е 60%.
 
Община  Стара Загора, в сътрудничество с още пет общини, разработи проект за поетапното преминаване на домакинствата от отопление на дърва и/или въглища към алтернативно екологично отопление. Това е първият одобрен от Европейската комисия по Програма LIFE интегриран проект за България. Главната му цел е подобряване качеството на въздуха в тези общини.Според ресорния зам.-кмет Йордан Николов програмата надгражда досегашните усилия на администрацията за подобряване качеството на въздуха.
 
Очакваното намаление на емисиите на фини прахови частици от целевия брой домакинства е в размер на 15,6 т/г, разпределени съответно на 1,2 т/г от изпълнението на пилотното преминаване към алтернативни форми за отопление на домакинствата - втората фаза на схемата, и с 14,4 т/г, при изпълнение на третата.
 
Всички критерии и документи, както и разяснения към тях, са достъпни в електронната страница на програмата - www.lifeipcleanair.eu
 
Последният етап преди отваряне на процедурата за кандидатстване в Стара Загора се проведе кръгла маса с участието на експерти, представители на институции, граждани.