вносители на проект
вносители на проект / община Стара Загора
Проект на "Правилник за условията и реда за съфинансиране на културни проекти в община Стара Загора" ще бъде предложен за разглеждане и одобрение на декемврийското редовно заседание на Общински съвет в Стара Загора.
 
Правилникът ще подпомага проекти в областта на културата, които задължително ще се реализират на територията на общината и не са включени в Културния календар.
 
Съфинансирането от общината на одобрените проекти е 70%. Максималната сума, която може да бъде отпусната за подпомагане на проект е до 3000 лева, обясни един от вносителите на текста Диан Димитров.
 
Предвижда се в общинския бюджет за 2021 г. да бъдат заложени 30 хиляди лева за тази цел.
 
Кандидатите  ще могат да подават документи до 31 март, а срокът за разглеждането ще бъде до 20 април. При одобрение идеята трябва да бъде осъществена до 15 септември. За втората сесия ще може да се кандидатства до 30 юни, разглеждането ще бъде до 20 юли, а срокът на изпълнение е до 30 ноември.
 
По правилник ще имат възможност да кандидатстват юридически и физически лица, които са само от Стара Загора, а проектите ще бъдат оценявани от 9-членна комисия.
 
Председателят на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания Дарин Петков, допълни, че Правилникът ще даде възможност за реализиране на иновативни творчески проекти в областта на културата. „Надявам се догодина творческата и културната дейност в Стара Загора да получи едно ново лице", категоричен е той.