52 млн.лева за Депо за битови отпадъци в Старозагорско
52 млн.лева за Депо за битови отпадъци в Старозагорско / DarikNews, архив

Община Стара Загора ще получи безвъзмездно 52 млн.лева за изграждане на Регионално депо за битови отпадъци. Пряко, след осъществяването на проекта, от него ще се възползват 347 000 жители. Предстои подписване на договора от министъра на околната среда и водите и бенефициента.

Одобрено е проектното предложение „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора" с бенефициент Община Стара Загора. То обхваща още 11 общини - Раднево, Гълъбово, Опан, Чирпан, Братя Даскалови, Казанлък, Гурково, Николаево, Павел баня, Мъглиж и Твърдица, съобщиха от ръководството на управляващия орган.

В средата на януари община Стара Загора спечели делото за изграждането на Регионално депо за отпадъци край Ракитница. Проектът получи зелена светлина, след като ВАС отхвърли жалба на Инициативния комитет от Ракитница, срещу Решението по ОВОС. Върховният административен съд на България, в съдебно заседание на 12 декември 2011 година, отхвърли жалбата на Инициативен комитет от Ракитница, подадена от председателя Генчо Иванов, против решение по оценка на въздействието върху околната среда от 17 септември 2010 г. на директора на РИОСВ - Стара Загора, като неоснователна. Върховният административен съд разгледа жалбите на Регионалната инспекция по околната среда и водите и Община Стара Загора по Решение No 154 от 04.07.2011 г. на Административен съд - Стара Загора. С него се отменя като незаконосъобразно Решението по оценка на въздействието върху околната среда от 17.09.2010 г. на директора на РИОСВ - Стара Загора, с което е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение за изграждане на регионално съоръжение за третиране на отпадъците край Ракитница.

Целта на процедурата по Оперативна програма „Околна среда", по която е одобрен проектът, е да се подпомогнат регионите за намиране на трайно решение на управлението на цялото количество битовите отпадъци, генерирано на територията им.

Тя се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. По нея ще бъдат изградени още 12 регионални депа в страната. Индикативният максимален размер на БФП по процедурата възлиза на 219 340 689 лв. (двеста и деветнадесет милиона, триста и четиридесет хиляди, шестстотин осемдесет и девет лева) и при добре обоснована необходимост е възможно да бъде увеличен.