злато промиване
злато промиване / БГНЕС
Как се промива злато от речен пясък? Този практически урок получиха деца по време на демонстрация в музея „Земята и хората“, предаде БГНЕС.

„Това е едно от най-атрактивните мероприятия, което се организира за деца винаги на октомврийските изложения“, разказа Светла Василева, уредник в музей „Земята и хората“ и координатор на изложението.

Демонстрацията протича в правоъгълен леген с речен пясък. Част от материала се поставя в кръгла чиния. Прави се въртеливо движение, за да се достигне до златна частица.

Великобритания пуска дебитни карти от чисто злато

“С демонстрацията искаме да покажем, че дори с подръчни материали може да бъде покрито злато край някоя река. Ролята на водата е да отмие глината. Виждаме, че пясъкът е жълт и мръсен. Постепенно с въртене на чинийката във водата с усет се изхвърля част от материала“, обясни уредникът.

Малките деца винаги искат да намерят злато. На лупа под микроскоп се виждат пъстрота от камъни. Винаги любопитството е дали има златна частица.
Сред най-често задаваните въпроси е къде в България има злато. В исторически план е намирано по големите реки.

Василева припомни, че нашите предшественици в цяла Европа се славят като много добри миньори и новатори в златодобива. На редица места в България има останали много минни изработки, които наричаме рупи, в които все още се виждат входове на галерии, отработен материал и пещи за примитивно топене на извадения материал.

И до днес в Монтана, Кърджали, Трън, Панагюрище и по коритото на Искър в Софийско все още се вижда дейността от златодобива на славните миньори.
БГНЕС